Контраст
Шрифт

Запобігання корупції

 

Нормативно-правова база

Конституція України

Кримінальний кодекс України (зі змінами та доповненнями)

Закон України

“Про запобігання корупції”

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”

"Про Національне антикорупційне бюро України"

"Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки"

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 01.01.2010 № 251-V

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 01.01.2006 N 2476-IV

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 01.03.2010 N 252-V

Указ Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011

“Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №265

"Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 № 1126

"Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 №301

“Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції”

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195

“Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям”

Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2012 № 448/5

"Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав"

Наказ Національного агентства України з питань державної служби 05.08.2016 № 158

“Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування”

Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.2015 № 333

"Про затвердження Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру"

Стратегія комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції

Запобігання конфлікту інтересів у діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ

План заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2020 рік

Методичні рекомендації НАЗК від 02.04.2021 № 5
Роз`яснення про конфлікт інтересів
Методологія управління корупційними ризиками (наказ НАЗК від 28.12.2021 № 830/21)
Типова антикорупційна програма юридичної особи (наказ НАЗК від 10.12.2021 № 794/21)

Нормативні та організаційно-розпорядчі документи

Наказ ДСНС України  № 417 від 10.06.2021 "Про затвердження Порядку із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” у Державній службі України з надзвичайних ситуацій  (ПОРЯДОК із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” у Державній службі України з надзвичайних ситуацій)

Наказ ДСНС України № 349 від 13.06.2019

"Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності персоналу органів та підрозділів цивільного захисту"

Наказ ДСНС України № 262 від 25.04.2019

"Про затвердження Інструкції з провадження антикорупційних заходів у територіальних органах Державної служби України з надзвичайних ситуацій, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери її управління"

Наказ ДСНС України № 701 від 03.12.2018

"Про затвердження Порядку інформування ДСНС про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, а також злочини у сфері службової діяльності, вчинені персоналом органів та підрозділів цивільного захисту"Порядок та додатки: 1234, 5

Наказ ДСНС України № 220 від 04.04.2018

"Про затвердження Положення про комісію ДСНС з питань передачі дарунків, одержаних як подарунки державі" положеннясклад комісії

Повідомлення про корупцію

кщо у вас є достовірна інформація про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами 

Ви можете надати допомогу в запобіганні і протидії корупції в Управлінні забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України, повідомивши інформацію через спеціальну телефонну лінію, захищену та загальну електронну пошту, іншими засобами поштового зв’язку або на особистому прийомі.

Спеціальна телефонна лінія,

за якою приймаються

повідомлення про корупційні правопорушення:

 

044 206-69-33 

(з 8.30 до 17.00 щодня крім суботи та неділі)

Електронна пошта:

 

[email protected]

Письмово:

Засобами поштового зв’язку,у скриньку для повідомлень про корупцію за адресою:

м. Київ, вул. Бережанська 7

 Надану Вами інформацію буде розглянуто, якщо вона стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Інформацію буде використано, як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Для встановлення правопорушень під час проведення перевірки виникає потреба додаткової інформації і може виникнути необхідність зв’язатися з Вами.

Ваша контактна інформація може бути розголошена лише за Вашою згодою, крім випадків, встановлених законом.

Для отримання відповіді на повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України пропонуємо направляти повідомлення засобами поштового зв’язку із підписом (якщо повідомлення направляється через електронну пошту – із підписом у сканованому вигляді) та необхідними реквізитами: Ваше/групи осіб ім’я, прізвище, контактна інформація (номер телефону, поштова/електронна адреса), рід занять.

ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ ПОВИННО МІСТИТИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ДЛЯ ЙОГО РОЗГЛЯДУ

   Відповіді на питання з позначкою * є обов’язковими для надання можливості уповноваженій особі  розпочати перевірку:

   Вказати Ваше/групи осіб ім’я, прізвище, контактну інформацію (номер телефону, електронну адресу), рід занять, стать, вік.

* Вказати прізвище, ім’я, по батькові особи/осіб, яка ймовірно вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, її посаду та місце роботи; у чому ви бачите прояв корупції? Надайте детальний опис випадку.

* Чи відноситься випадок до?:

   електронних декларацій;

   порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 52 Закону України «Про запобігання корупції»;

   порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону України «Про запобігання корупції»;

   запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

   порушення встановлених Законом України «Про запобігання корупції» обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна;

   порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції»;

   порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону України «Про запобігання корупції»;

   недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;

   порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;

   порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону України «Про запобігання корупції»;

   інші порушення антикорупційних законів або інші службові зловживання посадовими особами Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України (спробуйте зазначити категорію).

* Де і коли стався випадок (місце, організація, час)?

* Коли та яким чином Ви дізналися про цей випадок?

   Чи знають інші люди про цей випадок? Якщо так, чи можете Ви сказати, хто саме?

   Чому, на Вашу думку, цей випадок включає неправомірне або навіть злочинне діяння?

   Чи мали місце такі випадки в минулому? Якщо так, чи надавалося повідомлення про них раніше, і які заходи були вжиті у зв’язку із ними?

   Чи обіцялася або надавалася комусь перевага в описаному випадку? Якщо так, хто і кому обіцяв чи надавав перевагу? Що було обіцяно, чому і яким чином відповідним особам/установам обіцялася або надавалася перевага?

   Чому Ви вирішили повідомити про цей випадок?

* Чи надавалася інформація про вищезазначений випадок кудись ще? Якщо так, куди/кому?

   Чи бажаєте Ви щось додати?

   Чи маєте Ви матеріали (фото, відео, аудіо), що підтверджують випадок? Чи маєте можливість надати матеріали для встановлення порушення?

Якщо ви є працівником Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України

Ви маєте можливість, передбачену частиною п’ятою статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», повідомляти інформацію про порушення вимог антикорупційного законодавства анонімно.

 

ОСОБИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ В ЗАПОБІГАННІ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ, ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ЗАХИСТОМ ДЕРЖАВИ

Конституція України.

Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Гарантії захисту за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну (частина друга статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

Гарантії у сфері захисту трудових прав (абзац перший частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», частина перша, четверта статті 235 Кодексу законів про працю України). 

 

Викривачі корупції та гарантії їх захисту за законодавством України