Контраст
Шрифт

Доступ до публічної інформації

Форма запиту на публічну інформацію Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України (зразок).

Законодавство про доступ до публічної інформації
- Закон України «Про доступ до публічної інформації» 
- Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації»
- Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»
- Наказ МВС від 24.11.2015 № 1477 "Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у ДСНС України"
- Наказ ДСНС України № 600 від 22.11.2016 "Про Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в ДСНС України"  Перелік
- Наказ ДСНС України від 15.03.2018 № 171 "Про затвердження Примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба України з надзвичайних ситуацій" Перелік
- Наказ МНС України № 483 від 11.05.2011 "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в МНС"
- Наказ МНС України № 632 від 22.03.12 "Про внесення змін до наказу МНС України від 11.05.2011 № 483 “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в МНС”"

Порядок забезпечення доступу до публічної інформації у ДСНС України

Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Права громадян, передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації"

Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на отримання публічної інформації

Система обліку публічної інформації
- Примірний перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба України з надзвичайних ситуацій
- Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в ДСНС України
- Накази ДСНС України (з основної діяльності)
- Накази ДСНС України (з адміністративно-господарських питань)
Довідкові та інформаційно-роз'яснювальні матеріали по доступу до публічної інформації
- Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України "Про доступ до публічної інформації"
- Розгляд звернень громадян та задоволення запитів на інформацію. Порівняльній аналіз
- Аналіз нормативно-правових актів щодо забезпечення доступу до публічної інформації
- Про роз’яснення частини другої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Відеоматеріали по доступу до публічної інформації

- Організація доступу до публічної інформації в органах державної влади України: 

Доступ до публічної інформації 
Як виконувати закон про доступ до інформації?
COE 1 5
COE 1 6
COE 1 7
- Організаційно-правові засади взаємодії органів виконавчої влади України з громадськістю:

course-v1:Prometheus+IAP101+2019_T3 PR_NADS_2.3
- Робота спеціальних структурних підрозділів із доступу та оприлюднення інформації:

COE 4 4
COE 4 3
Налагодження ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю:

course-v1:Prometheus+ILAP101+2020_T1 Viktor_Taran_
 
Оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України*

Звіти про стан розгляду запитів на публічну інформацію в апараті ДСНС України

Участь Цивільної оборони в ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС